Edycja III

IV EDYCJA KONKURSU ASTROLABIUM ROZPOCZNIE SIĘ W JESIENI (PAŹDZIERNIK/LISTOPAD) 2016 ROKU.

 

 

PONIŻEJ W PLIKU DO POBRANIA DOSTĘPNE SĄ SKRÓCONE WYNIKI III EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU ASTROLABIUM

Gratululejmy Gabrielowi Murawskiemu (już po raz kolejny, brawo!), Małgorzacie Biegale, Mateuszowi Królowi oraz (po dogrywce i zaciętej walce) Szymonowi Grechowi. Gratulujemy również Kamilowi Kajcie, którego praca również była bardzo dobra.

PONIŻEJ DO POBRANIA JEST PLIK Z PUNKTACJĄ W KONKURSIE

Podane liczby dotyczą poprawnych odpowiedzi. Za udzielenie błędnej odpowiedzi została odejmowana 1/3 punktów przewidzianych za dane pytanie (np. prawidłowa odpowiedź 12 pkt, nieprawidłowa odpowiedź -3 pkt). Za brak odpowiedzi przyznawanych było 0 punktów. Każdy uczestnik dostawał pulę punktów „na start”, która wynosiła 1/3 całkowitej ilości punktów tak, aby nikt nie miał w końcowym rozliczeniu ujemnej ilości punktów.

 

 

 

BARDZO DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM NAUCZYCIELOM ZA ORGANIZACJĘ I POMOC W PRZEPROWADZENIU KONKURSU W SZKOŁACH.

ODPOWIEDZI DO TESTÓW ZOSTANĄ OPUBLIKOWANE 30 MARCA W PONIEDZIAŁE. WYNIKI W SKRÓCONEJ WERSJI ZOSTANĄ PRZEDSTAWIONE W CZASIE DWÓCH MIESIĘCY OD DATY KONKURSU. KAŻDY NAUCZYCIEL NA SWOIM KONCIE BĘDZIE MIAŁ WYNIKI DLA WSZYSTKICH UCZNIÓW ZGŁOSZONYCH Z DANEJ SZKOŁY.

PONIŻEJ ZNAJDUJE SIĘ PLIK PDF Z ODPOWIEDZIAMI DO PYTAŃ KONKURSOWYCH DLA WSZYSTKICH GRUP

BARDZO PROSIMY TYCH NAUCZYCIELI, KTÓRZY JESZCZE NIE WPŁACILI OPŁATY ZA UCZNIÓW O UISZCZENIE JEJ DO KOŃCA TYGODNIA (DO 27 MARCA).

 

 

 

OPŁATA ZA UCZESTNIKA WYNOSI 8 ZŁ

 

III Edycja konkursu astronomicznego „Astrolabium” skierowana jest do uczniów wszystkich klas szkół podstawowych, gimnazjów oraz liceów ogólnokształcących w całej Polsce.

DOŚWIADCZENIA KONKURSOWE ZNAJDUJĄ SIE NA STRONIE, A DOSTĘP DO NICH MA KAŻDY, BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY JEST ZAREJESTROWANY.

NAGRODAMI GŁÓWNYMI SĄ PROFESJONALNE TELESKOPY!!

 

WYKONANIE DOŚWIADCZEŃ PROCENTUJE PRZY ROZWIĄZYWANIU TESTU KONKURSOWEGO , PONIEWAŻ OK. 40% PYTAŃ DOTYCZY TEMATÓW Z DOŚWIADCZEŃ.

Doświadczenia konkursowe dla uczniów, to:

- 2 doświadczenia konkursowe dla uczniów z klas I-III szkół podstawowych

- 3 doświadczenia konkursowe dla uczniówz z klas IV-VI szkół podstawowych

- 5 doświadczeń konkursowych dla uczniów z klas I-III gimnazjum

- 5 doświadczeń konkursowych dla uczniów z klas I-III liceum

Patronem konkursu jest Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie  http://www.oa.uj.edu.pl/

Konkurs wspiera Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie   http://www.fais.uj.edu.pl/

Konkurs otrzymał dofinansowanie ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

SZKOŁY, KTÓRE W II EDYCJI KONKURSU ZGŁOSIŁY NAJWIĘKSZĄ LICZBĘ UCZNIÓW

Szkoły te zostaną nagrodzone przeprowadzeniem na ich terenie bezpłatnych warsztatów astronomicznych przez pracowników naukowych Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Warszaty odbędą się w marcu i w kwietniu, po uprzednim indywidualnym ustaleniu terminów i wyborze tematów warsztatów.

Poniżej prezentujemy zwycięskie placówki:

  • Szkoła Podstawowa - szkoła Montessori w Konstancinie Jeziornej
  • Gimnazjum - gimnazjum w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Kleosinie
  • Liceum - liceum ogólnokształcące w Dynowie

Gratulujemy szkołom i prowadzącym nauczycielom!

 

III edycja konkursu uzyskała dofinansowanie ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Dofinansowania Upowszechniającego Naukę.

 

Organizatorzy

Sponsorzy

Fundatorzy nagród

Patroni medialni